Nhiều từ điển Việt – Anh trên internet sử dụng cả flyer và leaftlet là không chính xác. Có nhiều người còn nhầm tờ rơi và brouchure, nhưng bị sử dụng nhầm lẫn nhiều nhất vẫn là đồng nghĩa tờ rơi và tờ gấp. Leaflet là cụm từ được dùng cho tờ gấp.

Tờ rơi theo cách hiểu đúng nhất là loại tờ giấy quảng cáo có 1 trang (in 1 hoặc 2 mặt), thường dùng giấy mỏng, in đơn giản hơn nhằm tiết kiệm chi phí hoặc chuyển tải thông tin cô đọng tới người nhận. Khác hẳn với tờ gấp có số lượng trang nhiều hơn 1 nên phải gấp lại.

Khổ giấy tờ rơi được dùng phổ biến nhất vẫn A5 và A4. Về mục đích sử dụng chính là dành cho quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ,… mang tính địa phương, khu vực hẹp. Trên thực tế, truyền đơn chính trị cũng được gọi là tờ rơi.

Hi vọng, qua bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về tờ rơi cũng như sử dụng chính xác hơn khái niệm này khi chuyển ngữ sang tiếng Anh.

Kham khảo:

  • http://www.rung.vn/dict/en_vn/Leaflet
  • https://vi.glosbe.com/vi/en/t%E1%BB%9D%20r%C6%A1i
  • http://tratu.soha.vn/dict/vn_en/T%E1%BB%9D_r%C6%A1i
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Folded_leaflet
  • https://vi.wikipedia.org/wiki/Tờ_rơi

Mọi thông tin khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Thiết kế tạo mẫu & In ấn AN GIA PHÁT 
  • Địa chỉ: Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam
  • Điện thoại: 0235 3592 733 – 0923 753 357
  • Hotline: 0908141024 – 0918141024
  • Email: angiaphat92@gmail.com – chucvd@angiaphatco.com